Skip to content

İskele Hizmeti

Refrakter uygulamaları esnasında gerekli olabilecek bütün iskeleler tarafımızdan sağlanır. Kurulacak iskeleler uzman mühendislerimiz tarafından projelendirilmekte ve statik raporları hazırlanmaktadır.

Projedeki tüm iskeleler uluslararası standartlara göre test edilmiş ve tüm parçaları numaralandırılmıştır. İskelede hasarlı ve standart dışı parça kullanılmaz.

İskele kuracak personel gerekli eğitim ve sertifikasyonlara sahiptir. Sadece yetkin personel tarafından iskele kurulur. Kurulumu tamamlanan iskeleler yetkili personel tarafından kontrol edilir. Kontrolden geçen iskeleler kullanım için uygunlukları etiketlenip işaretlenir. Personel sadece kullanıma uygun olarak etiketlenmiş iskelede çalışır.

İskele üzerinde çalışacak personelin yüksekte ve iskelede çalışma eğitimleri düzenli olarak yapılmakta ve kontrol edilmektedir. Gerekli eğitimleri olmayan personel iskelede ve yüksekte çalıştırılmamaktadır.

Referanslar