Skip to content

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

REFİZ REFRAKTER, refrakter ve izolasyon işleri konusunda faaliyet gösteren ve sektöründe lider firmadır. Şirket olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini tüm faaliyetleri ile ele almaktan gurur duymaktayız.

REFİZ REFRAKTER Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşacağı bilincindedir.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyet korumaları beklenmektedir. Bu beklenti REFİZ REFRAKTER projelerinde görevli REFİZ REFRAKTER çalışanlarının yanı sıra, müşterek teşebbüs ortaklığı çalışanları, işveren personeli, taşeron ve tedarikçilerimizin tümünü de kapsamaktadır.

REFİZ REFRAKTER’ in politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

REFİZ REFRAKTER ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri konularda yürürlükteki Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, tüm faaliyetlerinde ve yürüttüğü tüm projelerde, projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Bu hedefe ulaşmanın temeli;

  • Sıfır Kaza Hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş,
  • Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş,
  • Çevreyi olduğu şekilde saklama ve koruma veya iyileştirme gereğini yerine getiren,
  • Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, işgücü ve yönetimin varlığıdır.

 

Proje SEÇ programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikeleri amirine bildirmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.