Skip to content

KALİTE POLİTİKASI

REFİZ ailesi olarak;

Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda inşaat, otomotiv ve diğer sektörlere tel ürünleri üreteceğiz.

Ulusal / Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağız.

Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçireceğiz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapacağız.

Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu geliştirip yaygınlaştıracağız.

Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız.

Yaşam döngüsü yaklaşımı ile atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlayacağız.

Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağız. Teknolojik gelişmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşım ile sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğiz.

Söz veriyoruz.                                                                                     

REFIZ ISO 9001 2015 600 1